Rubriigiarhiiv: Avalik

TEATED

24.11.2023 toimunud üldkoosoleku nr 27. Koosoleku protokoll on saadaval KÜ liikmetele parooliga kaitstud keskkonnas “KOOSOLEKUTE OTSUSED”

Juhatus viis läbi elektrienergia tootmiseks päikesepargi rajamise hanke ja paigalduse. Paigaldati vajalikud tuletõkkeuksed elektrikilbi- ja soojasõlme ruumidele. Viidi läbi fonosüsteemi renoveerimiseks hange ja lukud korrastati. Jätkati koridoride renoveerimisega.
HOIAME SOOJUSENERGIAT KOKKU: PURMO AIR KASUTUSJUHEND
JÄÄTMEVEO TEENUSTASED 2024: Jäätmekäidu_Hinnakiri_Tapa_vald_2024

VOLITUSTE NÄIDISED: 
VOLITUS_KÜ_Hommiku_2_NÄIDIS
KAASOMNIKE VOLITUS_NÄIDIS

Olivar Kits
KÜ Hommiku 2
Juhatuse liige