Rubriigiarhiiv: Avalik

TEATED

30.08.2022 toimunud kordus üldkoosoleku nr 26. Korduskoosoleku protokoll on saadaval KÜ liikmetele parooliga kaitstud keskkonnas “KOOSOLEKUTE OTSUSED”

Juhatus viis läbi elektrienergia tootmiseks päikesepargi rajamise hanke ja paigalduse. Paigaldati vajalikud tuletõkkeuksed elektrikilbi- ja soojasõlme ruumidele. Viidi läbi fonosüsteemi renoveerimiseks hange ja lukud korrastati. Jätkati koridoride renoveerimisega.
HOIAME SOOJUSENERGIAT KOKKU: PURMO AIR KASUTUSJUHEND

Veemõõturite ja tehnosõlmede kontroll: Tarbevee- ja küttesüsteemi kontroll 2023!

VOLITUSTE NÄIDISED: 
VOLITUS_KÜ_Hommiku_2_NÄIDIS
KAASOMNIKE VOLITUS_NÄIDIS

Olivar Kits
KÜ Hommiku 2
Juhatuse liige